پروژه ای که هم اکنون در شرکت درحال انجام می باشد به شرح زیر است:

زانوبند RFD

آسیب های زانو از شایعترین مشکلات بین افراد است که رایج ترین آنها شامل آرتریت، آسیب های ورزشی، پوکی استخوان و … می باشد. روش های دیاترمی می توانند باعث کاهش محسوس درد و همچنین کاهش زمان ریکاوری برای این آسیب ها شوند که با استفاده از زانوبند RFD محقق می شود.

در حقیقت این زانوبند با استفاده از امواج رادیو فرکانس باعث افزایش متابولیسم سلولی و گرمای درون بافتی و به دنبال آن افزایش جریان خون بافتی می شود که کاهش درد و افزایش تغذیه بافتی را به همراه دارد. برای اطلاعات بیشتر از فناوری دیاترمی می توانید به وبلاگ سایت مراجعه کنید.

این زانوبند یکی از محصولات اصلی شرکت بهبود گستر افق پارسیان می باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا تهیه محصول می توانید با شرکت تماس بگیرید.